Ime podjetja
Kaass-avto d.o.o.
Sedež podjetja
Puhova ulica 12
SI-2250 Ptuj
Pravna oblika
Telefon:
Faks:
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: